Kruszarki

Niemalże przy jakiejkolwiek budowie jednym z najistotniejszych towarów jest beton. Materiał ten powstaje na skutek spojenia i potem stwardnienia mieszanki betonowej (kruszywo pozytyw cement walor woda). Maszyny budownicze biorące udział w tej produkcji to przede wszystkim różnorodnego rodzaju betoniarki oraz kruszarki. Sprzyjają one do wzburzania czynników, tj. cementu, piasku oraz wody w celu wytworzenia dobrego betonu. Schematyczne maszyny tego typu przypominają swoim kształtem bęben, obracający się, przez co obfitość wewnątrz zostaje dokładnie wymieszana. Ta maszyna budownicza jest nieoceniona, przedtem wypada było ręcznie wzburzać składniki do wytworzenia betonowej masy. W następnej kolejności masa betonowa zostaje przetransportowana na miejsce budowy. Machina budownicza, która wykonuje tą czynność, jest gigantyczna betoniarka zainstalowana na platformie samochodu ciężarowego. Pojazdy takie zwane są potocznie betonomieszarkami. Są wyposażone w ulubiony, zamknięty bęben obracający się wokół własnej osi. W takim pojeździe ma obowiązek być zawsze możliwość pompowania betonu.